Събития

Конференция “Новите технологии в туризма”

На международна конференция “Новите технологии в подкрепа на туризма” в Александруполис, Гърция, през октомври 2014 г, представих Източните Родопи като дестинация, успешно използваща дигиталните технологии в туризма. Конференцията беше организирана в рамките на трансграничен проект по съвместната инициатива JTI-target между България и Гърция по Програмата за Европейско териториално сътрудничество, резултат от който е интернет страницата: […]

Continue Reading
Back To Top