Събития

Конференция за климатичните промени в София

Участието ми в националната конференция в София, през декември 2015г, беше за мен истинско удоволствие. На конференцията се поставиха и дискутираха въпроси за климатичните промени в световен мащаб и как те се отразяват върху България и в частност Родопите. Презентацията ми за конференцията, имаше за цел да покаже погледа на селските райони в България върху […]

Continue Reading
Събития

Конференция “Новите технологии в туризма”

На международна конференция “Новите технологии в подкрепа на туризма” в Александруполис, Гърция, през октомври 2014 г, представих Източните Родопи като дестинация, успешно използваща дигиталните технологии в туризма. Конференцията беше организирана в рамките на трансграничен проект по съвместната инициатива JTI-target между България и Гърция по Програмата за Европейско териториално сътрудничество, резултат от който е интернет страницата: […]

Continue Reading
Събития

Туристически изложения

Участието ми в различни по обхват, но все свързани с развитие на туризма в Родопите, проекти, ми даде възможност да организирам редица представителни щандове на туристическите борси: Ваканция СПА & експо, София Културен туризъм, Велико Търново Варненски туристически форум WTM в Лондон, ITB в Берлин, Destination Nature в Париж, MITT в Москва, EMITT в Истанбул. […]

Continue Reading
Събития

Представяне на България в Канада

На международна конференция за автентичен туризъм в Британска Колумбия, Канада представих България и Източните Родопи със специално подготвена презентация. Темата беше “Ефективни партньорства в полза на автентичния туризъм” и целта на конференцията е да се представят добри практики и успешни примери за партньорства от цял свят, които са довели до устойчиво развитие на дестинацията, като […]

Continue Reading
Back To Top