Събития

Конференция за климатичните промени в София

Участието ми в националната конференция в София, през декември 2015г, беше за мен истинско удоволствие. На конференцията се поставиха и дискутираха въпроси за климатичните промени в световен мащаб и как те се отразяват върху България и в частност Родопите. Презентацията ми за конференцията, имаше за цел да покаже погледа на селските райони в България върху […]

Continue Reading
Back To Top