Събития

Туристически изложения

Участието ми в различни по обхват, но все свързани с развитие на туризма в Родопите, проекти, ми даде възможност да организирам редица представителни щандове на туристическите борси: Ваканция СПА & експо, София Културен туризъм, Велико Търново Варненски туристически форум WTM в Лондон, ITB в Берлин, Destination Nature в Париж, MITT в Москва, EMITT в Истанбул. […]

Continue Reading
Back To Top