Услуги по управление на дестинациите – организиране на участия в туристически изложения, изготвяне на цялостна концепция и дизайнерски проекти на изложбени щандове, подготовка и провеждане на мултимедийни презентации за региони, дестинации, туристически обекти, фирми и др.