туристическо изложение

Подготовка и организиране на публични събития, работни срещи, семинари и конференции. Осигуряване на публичност на проекти и дейности по оперативни програми. Цялостна подготовка, писане на сценарий, логистично обезпечаване и изпълнение на фестивали, дни на отворените врати, културно-информационни и развлекателни програми. Осигуряване на кетъринг с родопски ястия, фолклорни програми, възстановки на обичаи и др.