Консултираме и разработваме проекти в сферата на туризма по оперативните програми за финансиране, програмата за подкрепа на НПО в България или т.нар. Норвежка програма, програма Еразъм+ и други европейски донорски програми. Екипът на Травъл консултинг има капацитет за планиране, подготовка и изписване на проектно предложение, съставяне на бюджет, консултиране при избор на подизпълнители, подпомагане изготвянето на отчети и разпространение на резултатите по проекта.

Текущи и изпълнени проекти:

1. Проект за млади предприемачи в туризма по програма Еразъм+ 2014

2. Преход с изкуство и познание по Норвежкия финансов механизъм, 2014

3. Пътят на новото начало към Министерсвто на правосъдието, 2014