Изготвяне на цялостна оценка и консултации за преодоляване на проблеми, свързани с управлението на дестинации, атракции, хотели, ресторанти, оптимизация на разходи, управление и комуникация с персонала и др.

Цялостно планиране и създаване на нови туристически продукти – оценка на потенциала на съответната територия/обект, планиране и изработване на туристически маршрути, прокарване и маркиране на еко и велопътеки, разработване на туристически атракции и др., промотиране и ПР на туристически продукти.