маркетинг на дестинация

Двуседмично обучение „Въведение в професията на планинския водач“ беше организирано през октомври 2010 по проект “Новото тракийско злато“. Обучението беше съставено от четири различни модула с цел повишаване знанията и уменията на участниците да водят професионално туристически групи. Обучението се организира в партньорство с Българска асоциация за алтернативен туризъм и беше финансирано по проект “Новото тракийско злато“.