туристическа реклама

Планиране, подготовка и отпечатване на туристическа карта „Източни Родопи“: Karta_ER.pdf