печатни материали

Изграждане на цялостна концепция за развитие на екотуристически услуги и продукти в ДУ „Студен кладенец“ в извънловния сезон по проект „Новото тракийско злато