Цялостна концепция за развитие на ДУ „Студен кладенец“

Изграждане на цялостна концепция за развитие на екотуристически услуги и продукти в ДУ „Студен кладенец“ в извънловния сезон по проект „Новото тракийско злато