визуална реклама

Трансродопският веломаршрут на дълги разстояния в Родопите беше иницииран по проект “Новото тракийско злато” и прокаран в периода 2011 – 2013 г. Маршрутът има за цел да стимулира планинското колоездене и активната почивка в Родопите, в съчетание с местното гостоприемство и натурална храна на къщите за гости от мрежата Новото тракийско злато. По този начин се подпомага развитието на алтернативен поминък за местното население, който им носи приходи и в същото време е природощадящ.

Координатор на дейностите по планиране, теренно обхождане, маркиране и маркетинг беше експертът по туризъм и устойчиво развитие Михаела Кирчева. Подизпълнители бяха експертите от фондация “Къща за книги и приключения” Васил Флоров и Кирил Макаров. След приключване на проекта през 2014 г екипът по създаването му продължава да го популяризира и да организира вело походи по Трансродопския маршрут, осигурявайки устойчивост и дългосрочно развитие на дестинацията.

Свързани статии:

Трансродопски маршрут

Потапяне в Източните Родопи

Есенни отклонения

Трансродопи – отговорният начин да се насладиш на природата