обучение предприемачество

В рамките на три дни през юни 2010 проведохме обучение на тема „Как да стартираме собствен бизнес в алтернативния туризъм“. В обучението участваха фермери и хора от Източните Родопи с желание и планове да се развиват в сферата на алтернативния туризъм. Участниците бяха избрани по време на специално организирани информационни семинари. Обучението беше част от обучителната програма на проект “Новото тракийско злато“.