обучения

През 2014 г консултантът ни по туризъм и устойчиво управление Михаела Кирчева разработи цялостно проектно предложение в рамките на третата покана на т.нар. Норвежка програма (Програмата за подкрепа на НПО в България по Норвежкия финансов механизъм на ЕИП 2009-2014г.). Възложителят е СНЦ “Клуб за спорт и приключения “Свободен елемент”, град Казанлък.

Проект “Спортът за устойчиво развитие на Казанлък” се изпълнява от август 2015 г до април 2016 г и има за цел да стимулира физическата активност у младите хора в района на Казанлък, да привлече местните власти към идеята за подобряване условията за активен отдих сред природата, да повиши знанията на младите за отговорно отношение към природата, както и да им обърне внимание върху устойчивото използване на природните ресурси и природощадящия начин на живот.