оптимизация

Подготовка и отпечатване на серия статии за Източните Родопи, „Новото тракийско злато“ и Трансродопски маршрут в сп. „Туризъм и отдих“ и сп. 360, в онлайн медии и блогове: www.corporatelivewire.com, rodopski-hroniki.com, mtb-bg.com, kotkacigulka.com и др, 2010 – 2013.