обучения

През април 2013 г, екипът ни, в качеството си на координатор и организатор, успешно проведе три броя практически обучения за деца от община Крумовград в България и община Ариана в Гърция по проект “Зелен център – природата за нас и ние за природата” в рамките на Европейското териториално сътрудничество по програма Гърция – България 2007-2013. Обученията включваха подготовка и изработване на рекламни и обучителни материали, подготовка и изпълнение на теоретични модули и практически семинари, приключения и ориентиране сред природата, работа с туристически карти и компас, игри за изграждане на екипност сред участниците и др.