бизнес консултиране

Организирахме десетдневно обучение „Маркетинг и реклама в туризма“ на служители от община Момчилград през ноември 2013. Обучението включваше разясняване на основни понятия в туризма, изясняване на понятието управление на дестинацията, маркетинг в туризма, основни пазари и типове клиенти, средства за реклама и търговия в туризма и практически насоки.