обучение за предприемачи

За 15 фермери и предприемачи в сферата на туризма от Източните Родопи организирахме и проведохме четиридневен пътуващ семинар в района на Предела. По време на пътуването бяха посетени туристически места и атракции, развиващи успешно еко и селски туризъм, с които хората от Родопите обмениха интересни идеи и споделиха опит. Част от видяното в сферата на селския туризъм и биоземеделието бе приложено на практика и в къщите и стопанствата в Източните Родопи.