Кърджали уеб

За шест месеца през зимата на 2018-2019г, се грижим за повишаване имиджа и продажбите на хотел & ресторант Кърджали.

Консултантската услуга на екипа ни за хотел Кърджали включва продуктов мениджмънт, идентифициране на нови пазари, работа с персонала и онлайн маркетинг. Цялостно обновихме корпоративната визия на хотела, създадохме нова интернет страница и я превърнахме в успешен инструмент за продажби на хотелски услуги.

На етап сме на организиране на събития, създаване на статии и реклами с кратки и ясни послания, достигащи до тези групи хора и потенциални клиенти, до които ние искаме. И още: създаваме нови партньорства и привличаме нови лоялни клиенти.

Вижте още на: http://www.hotel-kardjali.com/