консултиране хотелиери

Консултиране изграждането на малка винарна „Био Тракия“ с дегустационна за туристическа атракция в село Поповец.