бизнес планиране

Екипът ни от експерти в сферата на туризма и устойчивото управление в периода 2011 – 2014 г консултира и подпомогна изграждането на общо 7 къщи за гости в Източните Родопи – в селата Мъдрец, Поповец, Рабово, Пелевун, Костилково и Падало . Според нуждите на всяка къща бяха предоставени различни услуги като бизнес планиране, развитие на туристически атракции, маркетинг и реклама, уеб дизайн и копи райтинг услуги и др. Всеки от собствениците беше подпомогнат с различни по размер директни малки грантови плащания по проект „Новото тракийско злато“.