консултации туризъм

Създадохме симпатичен и изключително ефективен уебсайт на единствената изцяло биологична ферма в Източните Родопи – Дивата ферма. Наши са разработването на дизайна, изготвянето на структурата с менюта и редакцията на текстовете. Травъл консултинг съдейства на собствениците на Дивата ферма да обновят къщата си за гости и да увеличат легловата база.