онлайн маркетинг

На международна конференция “Новите технологии в подкрепа на туризма” в Александруполис, Гърция, през октомври 2014 г експертът ни по устойчиво развитие Михаела Кирчева представи Източните Родопи като дестинация, успешно използваща дигиталните технологии в туризма.

Конференцията беше организирана в рамките на трансграничен проект по съвместната инициатива JTI-target между България и Гърция по Програмата за Европейско териториално сътрудничество, резултат от който е интернет страницата: http://www.jti-rhodope.eu.

Темата на презентацията беше “Дигиталният маркетинг в подкрепа на устойчива регионална икономика в Българските Родопи” и в нея бяха представени успешни методи и ефективни инструменти за популяризиране на дестинациите в онлайн пространството.