климатични промени

Участие на експерта ни по устойчиво развитие и управление на дестинациите Михаела Кирчева в националната конференция в София, през декември 2015г. На конференцията се поставиха и дискутираха въпроси за климатичните промени в световен мащаб и как те се отразяват върху България и в частност Родопите. Презентацията, изложена по време на конференцията, имаше за цел да покаже погледа на селските райони в България върху климата и как те се вляят от него, както и какво всеки от нас може да направи, за да намали своя отрицателен екологичен отпечатък.
Подробна информация за тезите, изложени в презентацията, може да видите тук: Климатични промени? Правете нещата различно!