презентации

На международна конференция за автентичен туризъм в Канада представихме България и Източните Родопи със специално подготвена презентация. Темата беше “Ефективни партньорства в полза на автентичния туризъм” и целта на конференцията е да се представят добри практики и успешни примери за партньорства от цял свят, които са довели до устойчиво развитие на дестинацията, като същевременно са допринесли за запазване на местната култура, природа и традиции. Конференцията беше организирана от Асоциацията за автентичен туризъм на Британска Колумбия (АТВС) в курорта Уистлър, Канада, на 15 и 16 април 2014 г. Експертът ни по устойчив туризъм и управление на дестинациите Михаела Кирчева представи Източните Родопи като успешно развиваща се дестинация за алтернативен туризъм, основан на дивата природа, богатото културно наследство и регионалното сътрудничество.
Участието ни в конференцията стана възможно благодарение на препоръката пред Световната асоциация за приключенски туризъм (АТТА) от страна на Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), член на която е туристическата ни фирма “Габи Тур” ЕООД.  АТТА е партньор на АТВС в намирането на успешни примери за регионално сътрудничество от цял свят, довели до развитието на устойчив туризъм, запазване на традициите и отговорно отношение към природата. България беше единствен такъв пример от Европа през 2014 г. Останалите презентации включваха региони от Южна Африка, Намибия, Западна Австралия, Канада и САЩ.