експедиентски пътувания

През март 2015 г организирахме пътуване с образователна цел на 30 ученици от България в департамента Гард в Южна Франция. Обучението включваше теоретични модули на теми, свързани със селския и приключенски туризъм, активности на открито, туристически атракции, опазване на околната среда и Европейски стандарти в туризма. Освен обучителната теория, участниците играха и твориха заедно, планираха проекти по туризъм, преодоляваха препятствия във Виа Ферата, правеха пешеходни преходи, оценяваха сами своя талант и посещаваха интересни туристически места и забележителности. Всички работиха заедно и се превърнаха в отбор.

Мобилното обучение се осъществи по проект „Стимулиране развитието на устойчиви предприемачески дейности в сферата на алтернативния туризъм в планинските и погранични райони на България“, финансиран от Европейската комисия чрез програма Еразъм+, по договор за безвъзмездна помощ № 2014-1-BG01-KA102-000092.