пътувания за обмен

През април 2015 г подготвихме и осъществихме Бране на нарциси в Холандияобучение чрез пътуване за 30 ученици от България в Холандия. По време на образователното пътуване, участниците бяха обучавани на предприемачество и бизнес планиране в туризма, развитие на туристически атракции, селски и екотуризъм устойчиво управление в туризма. Двуседмичното обучението включваше теория и практика, посещение на културни и природни забележителности и тийм билдинг програма.

Мобилното обучение се осъществи по Тийм билдинг в Холандияпроект „Стимулиране развитието на устойчиви предприемачески дейности в сферата на алтернативния туризъм в планинските и погранични райони на България“, финансиран от Европейската комисия чрез програма Еразъм+, по договор за безвъзмездна помощ № 2014-1-BG01-KA102-000092.