печатни материали

Екипът ни е консултант за развитието на екотуризма в дивечовъден участък “Студен кладенец” в Източните Родопи. Заедно с ръководството на стопанството и с финансиране по проект “Новото тракийско злато” разработихме укрития за фототуризъм и фототурове, приключенски програми, тийм билдинг програми, наблюдение на дивата природа и др. Таблото с цените на услугите, предлагани в стопанството, е по наш дизайн. Работим заедно от 2011 г и през 2014 г вече можем да се похвалим със 100% запълнена настанителна база в Студен кладенец и заявки за посещения на екотуристи през пролетните и летните уикенди.