визия за туризъм

Стратегия за туризъм на Община Кърджали, 2014-2020

Експертът ни по устойчиво развитие и управление на дестинациите Михаела Кирчева е в екипа, който разработва Стратегията за туризъм на Община Кърджали за периода 2014-2020 г. Стратегията е част от дейностите на Консултативния съвет по туризъм към Община Кърджали, на който Михаела е заместник-председател. Към октомрви 2015 г окончателният документ все още не е влезнал […]